3.06-10.06-17.06. 2018 AD

Robert  Zając, s. Eryka i Marii, kawaler, zam. w Rzędowicach
z Mariolą Świtała, c. Józefa i Krystyny, panną, zam. w Kielczy